FACULTATEA DE ȘTIINȚE MEDICALE ȘI COMPORTAMENTALE - REZULTATE PROBE 23 sept 2020

 

REZULTATE ADMITERE FSMC (CLICK AICI)

 

 

CONFIRMAREA LOCULUI

!!! Pentru confirmare cadidații care s-au înscris online la concursul de admitere se vor prezenta cu un dosar de carton tip mapă care va conține documentele încarcate pe platformă.

Toți candidații trebuie să respecte și urmatoarele :

Confirmare locuri LICENȚA

          Pentru  loc fără taxă:

  • Achitarea  la casieria universităţii a  taxei de confirmare în sumă de 200 lei  și
  • prezentarea diplomei de bacalaureat  în original  în perioada 24-25 septembrie 2020,  ora 1600

Pentru  loc cu taxă:

  • Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 200 lei
  • Achitarea la casieria universităţii a primei tranşe din taxa anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei, prezentarea diplomei de bacalaureat  în original (sau diploma de bacalaureat în copie certificată conform cu originalul/copie legalizată însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea unde se află originalul, pentru candidaţii care urmează două specializări în acelaşi timp) în perioada 24-25 septembrie 2020,  ora 1600

 

Confirmare locuri MASTER

            Pentru  loc fără taxă:

  • Achitarea  la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 100 lei
  • Prezentarea diplomei de bacalaureat și diplomei de licență  în original sau adeverința de absolvire în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de diplomă/licență în 2020) în perioada 24-25 septembrie 2020,  ora 1600

 

Pentru  loc cu taxă:

  • Achitarea la casieria universităţii a taxei de confirmare în sumă de 100 lei
  • Achitarea la casieria universităţii a primei tranşă din taxa  anuală de şcolarizare, în sumă de 300 lei , prezentarea diplomei de bacalaureat și a diplomei de licență  în original sau adeverința de absolvire în original (pentru absolvenţii care au susţinut examenul de diplomă/licență în 2020) (sau copii legalizate însoţite de adeverinţă în care se precizează la ce facultate sunt originalele în situaţia în care candidatul urmează două specializări în acelaşi timp), în perioada 24-25 septembrie 2020,  ora 1600.